فهرست ها

قهرمان کربلا، زینب کبری س

مراسم مناسبتی

در تاریخ 17 آذر مراسمی همراه با معرفی کتب در موضوع حضرت زینب س و مسبقه نقاشی برگزار می گردد. زمان: ساعت 9 صبح، مکان سالن کتابخانه، مخاطب: کودک و نوجوان. از مجموعه برنامه های قهرمان زندگی من