تازه های کتابخانه

آمادگی دفاعی نهم

 • نویسنده: مولف معصومه شافعی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر:
 • موضوع: ; دفاع ملی -- آزمون‌ها، تمرین‌ها و غیره (متوسطه)

مجموعه طبقه‌بندی شده ریاضیات کنکور ریاضی (پایه دهم، یازدهم و دوازدهم)

 • نویسنده: ؛پدیدآورندگان عباس امیدوار ... [و دیگران], هماهنگی و نظارت فرهاد حامی, ویراستاران ایمان چینی‌فروشان، فرزانه دانایی
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • مترجم: ویراستار: چینی‌فروشان, ویراستار: دانایی
 • موضوع: ; ریاضیات -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا (م‍ت‍وس‍طه‌)

زبان کوچک من

 • نویسنده: شاعر زهرا موسوی؛تصویرگر فائزه تقی زاده, زیر نظر شورای فرهنگی هنری
 • ناشر: پیدایش
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: تقی زاده
 • موضوع: ; Children's poetry

زیست‌شناسی دهم

 • نویسنده: مولف بیتا ساقی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر:
 • موضوع: ; زیست شناسی -- آزمون ها و تمرین ها (متوسطه)

دو دست کوچک من

 • نویسنده: شاعر زهرا موسوی؛تصویرگر فائزه تقی زاده, زیر نظر شورای فرهنگی هنری
 • ناشر: پیدایش
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: تقی زاده
 • موضوع: ; دست ها -- شعر

فیزیک دهم ریاضی

 • نویسنده: امیرحسن محمدپور
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فیزیک -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)

دو پای کوچک من

 • نویسنده: شاعر زهرا موسوی؛تصویرگر فائزه تقی زاده, زیر نظر شورای فرهنگی هنری
 • ناشر: پیدایش
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: تقی زاده
 • موضوع: ; پاها -- شعر

انگلیسی یازدهم

 • نویسنده: مجیدولایی، سیدمیلاد قریشی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; زبان انگلیسی -- پرسش ها و پاسخ ها

دو گوش کوچک من

 • نویسنده: شاعر زهرا موسوی؛تصویرگر فائزه تقی زاده, زیر نظر شورای فرهنگی هنری
 • ناشر: پیدایش
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; Children's poetry

سوال های پرتکرار امتحانی ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

 • نویسنده: ؛پدیدآورندگان هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش, نظارت علمی سمیه اسکندری, ویراستار مریم حیدری
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • مترجم: ناظر: اسکندری, ویراستار: حیدری
 • موضوع: ; ریاضیات -- آزمون ها و تمرین ها (متوسطه)